کمک های شما

پروژه ها

مدرسه

روستای شاخه

میزان پیشرفت کار

100%
 • شروع پروژه : مرداد 97
 • افتتاح پروژه : -
 • متراژ زیر بنا :108 متر مربع
 • تخمین بودجه :130 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده :117 میلیون تومان

مسجد

روستای چمن بید

میزان پیشرفت کار

90%
 • شروع پروژه : مرداد 94
 • افتتاح پروژه : -
 • متراژ زیر بنا :150 متر مربع (دو طبقه)
 • تخمین بودجه :180 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده :113 میلیون تومان

تجهیز و محصورکردن مدرسه

روستا درکش

میزان پیشرفت کار

100%
 • شروع پروژه : تیر 96
 • افتتاح پروژه : -
 • متراژ :200 متر مربع
 • تخمین بودجه :1 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده :1 میلیون تومان

تجهیز و محصورکردن مدرسه

روستا حسن آباد

میزان پیشرفت کار

100%
 • شروع پروژه : تیر 96
 • افتتاح پروژه : -
 • متراژ :200 متر مربع
 • تخمین بودجه :20 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده :15 میلیون تومان

خانه

روستا حسن صوفی

میزان پیشرفت کار

100%
 • شروع پروژه : مرداد 95
 • افتتاح پروژه : -
 • متراژ زیر بنا :60 متر مربع
 • تخمین بودجه :30 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده :25 میلیون تومان

خانه

روستای ملاحسن

میزان پیشرفت کار

100%
 • شروع پروژه : مرداد 95
 • افتتاح پروژه : -
 • متراژ زیر بنا :60 متر مربع
 • تخمین بودجه :30 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده :25 میلیون تومان

خانه

شهر پیش قلعه

میزان پیشرفت کار

100%
 • شروع پروژه : مرداد 95
 • افتتاح پروژه : -
 • متراژ زیر بنا :60 متر مربع
 • تخمین بودجه :30 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده :28 میلیون تومان

مدرسه

روستا حسن آباد

میزان پیشرفت کار

100%
 • شروع پروژه : مرداد 95
 • افتتاح پروژه : -
 • متراژ زیر بنا :60 متر مربع
 • تخمین بودجه :25 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده :25 میلیون تومان

خانه

شهر آشخانه

میزان پیشرفت کار

100%
 • شروع پروژه : مرداد 93
 • افتتاح پروژه : اسفند 93
 • متراژ زیر بنا :52 متر مربع
 • تخمین بودجه :25 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده :20 میلیون تومان

مدرسه

روستای قره قاپان سفلی

میزان پیشرفت کار

100%
 • شروع پروژه : مرداد 94
 • افتتاح پروژه : آذر 94
 • متراژ زیر بنا :55 متر مربع
 • تخمین بودجه :25 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده :25 میلیون تومان

خانه

شهر آشخانه

میزان پیشرفت کار

100%
 • شروع پروژه : مرداد 93
 • افتتاح پروژه : آبان 93
 • متراژ زیر بنا :54 متر مربع
 • تخمین بودجه :20 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده :25 میلیون تومان

ما چگونه کار میکنیم

1

بررسی نیاز های منطقه محروم

2

حضور میدانی در منطقه

3

هماهنگی با نهاد های منطقه

4

انتخاب پروژه های محرومیت زدایی

5

جمع آوری کمک های مردمی

6

بسیج نیرو های داخلی منطقه
( مردمی و مسئولین )

7

آماده سازی جهت برپایی اردو

8

برگزاری اردو

9

ساخت و پیگیری پروژه ها

10

بررسی آثار اجرایی و فرهنگی پس از اردو

11

ارزیابی و حسابداری

درباره صاد

تاسیس

بنیاد جهادی صاد در سال 1392 به همت جمعی از دانش آموختگان موقوفه فرهنگی ادب و با حمایت های کانون دانش آموختگان ادب شروع به کار کرد .

ارزش

محرومیت زدایی از منطقه ، رشد تربیتی و اخلاقی اعضا و حفظ روابط صمیمی در فضایی بی نظیر که آمیخته ای از ایمان ، صمیمیت ، رشد و خدمت به مردم است

فعالیت های اصلی

هیات موسس

آقایان محمد مهدی فراست پور ، سید حمیدرضا کاظمی ، امیر شرقی ،
سید آرین سید رئوفی ، مهدی زینی پور ، محمد صادق اقارب پرست ،
محمد علی رضایی و سید علی وزیری چیمه

عکس هادر ارتباط باشید

شما عزیزان میتوانید از طریق پنل زیر با ما در ارتباط باشید
نظرات ، پیشنهادات و سوالات

اطلاعات تماس

آدرس بنیاد جهادی صاد
تهران ، لویزان ، خیابان شهید فرشادی
خیابان شهید شاهرضایی ، مجتمع آموزشی ادب